lekkoatletylaKilka skoków, nacisniętych zupełnie przypadkiem