jp2


2 rocznica śmierci JP2. Warszawa. Pl. Piłsudskiego